Camelot logo Kokonaiskuva:
hypoteesi

Home Interviews & transcripts Our Goals Round Table In Tribute The big picture Shorts
About us Get Involved Questions Contact

_____________________________

UK flag Click here to read this page in English   French translation Pour la traduction française cliquez ici

Tämä on yksityiskohtainen yhteenveto tämän hetkisestä, alustavasta ymmärryksestämme tärkeimmistä asioista, jotka liittyvät vierailijoiden läsnäoloon ja mahdollisiin tulevaisuudessa meitä odottaviin muutoksiin maapallolla.

Luonteensa mukaisesti nämä ovat tiedot saattavat muuttua koska tahansa, kun kokonaiskuva  tarkentuu ja tulee selkeämmäksi. Tämän tekstin tarkoitus on herättää ajatuksia ja kehottaa lukijoita tekemään omia analyyseja ja tutkimuksia. Olisi erittäin epätavallista, jos kaikki alla oleva pitäisi paikkansa.

Suuri osa tästä tiedosta on myös toisaalla tällä verkkosivulla (haastatteluissa ja Henry Deaconin sivuilla) ja muuallakin, mutta alla oleva yhteenveto saattaa olla hyödyllinen tiivistelmä keskustelukäyttöön.

_____________________________

Roswellin katastrofi

Roswellin vierailijat, jotka syöksyivät alas, olivat ihmisiä tulevaisuudesta (1). He eivät olleet toiselta planeetalta (2) vaan tulevaisuuden Maasta ja he astuivat (joka on parempi sana kuin ”matkustivat”) takaisin vuoteen 1947 yrittääkseen korjata historiassaan esiintyviä vakavia ongelmia (3).  Heidän yrittivät muuttaa menneisyyttään luomalla vaihtoehtoisen haraan omaan aikajanaansa, jotta tietyt tapahtumat – jotka ovat tapahtumassa meille lähitulevaisuudessa – eivät tulisi todeksi.

Rosewellin vierailijat olivat puhtaasti epäitsekkäällä asialla. Heidän ei olisi tarvinnut tehdä sitä, mutta he valitsivat niin... myötätunnosta. Mutta tehtävä meni katastrofaalisesti pieleen, ei vain siksi että he putosivat (onnettomuus, jonka aiheutti korkeatehoinen laser – jonka armeija myöhemmin ymmärsi ja mukautti laserin aseeksi), vaan koska heillä oli mukanaan ajassa ja avaruudessa suunnistava laite, joka oli heidän ainoa keinonsa päästä takaisin omaan aikaansa.

Tämä laite oli pieni laatikko, joka oli erittäin edistyksellinen, monikäyttöinen ja paljon pienempi kuin ”Looking Glass”, jota Dan Burisch (4) ja Bill Hamilton (5) kuvasivat myöhemmin käytetyn monissa armeijan tiedemiesten kokeissa. Kun armeija otti tämän laatikon haltuunsa ja tutki sitä, siitä syntyi katastrofi itsessään. Se teki aikajanaongelmasta monta kertaa pahemman, sillä se esitteli aikamanipulaatioteknologian meille väärään aikaan... ja myös kertoi sotavoimille mitä on tulossa.

Ei voida korostaa liikaa, kuinka totaalisen katastrofaalisia Rosewellin tapahtumat meille olivat. Ne olivat valtava takaisku tulevaisuuden ihmisten alkaneelle  projektille korjata ongelmat. Rosewellin vierailijoiden mukanaan tuoman laitteen haltuunotto muutti saman tien juuri sitä aikajanaa, jota he olivat tulleet korjaamaan... joten olemassa on nyt kaksi aikajanaa jotka kaipaavat korjaamista, ei vain yksi.

NOAA, ”Dark Star” ja ilmaston lämpeneminen

Pieni ryhmä NOAA:n (National Oceanic and Atmospheric Administration) sisällä on tietoinen asiasta, jota tiedemiehet siellä kutsuvat joskus nimellä ”toinen aurinko”. Tämä on massiivinen astronominen objekti, mahdollisesti ruskea kääpiö (6),  joka muodostaa pitkän elliptisen kiertoradan oman aurinkomme ympärille ja on kaltevassa tasossa muihin planeettoihin nähden. Ollaksemme linjassa muiden tutkijoiden (7) kanssa, me viittaamme tähän objektiin nimellä ”Dark Star”.

Tällä hetkellä ”Dark Star” lähestyy ja vaikuttaa aurinkoomme monella tapaa (8). Tämä on syy kaikkien planeettojen lämpenemiseen, ei pelkästään Maan (9). Asiaan liittyvä informaatio on salaista, mutta se on tiedetty useita vuosia (10).

Tämä asia on yhteydessä aiemmin tekstissä kuvailtuun Rosewellin katastrofiin. Ongelmat, joita tulevaisuuden ihmiset tulivat korjaamaan, olivat monenlaisia, mutta pääasiassa ne liittyivät mahdolliseen tapahtumaan, jonka laukaisee massiivinen ”piikki” auringon aktiivisuudessa lähitulevaisuudessamme.

Korostamme vahvasti, että tapahtuma on vain yksi mahdollisuus (joka on nähty ”Looking Glass” -laiteella mahdollisessa tulevaisuudessa)... ja, mikä tärkeintä, tällä hetkellä sen arvioidaan olevan epätodennäköinen (11).

Auringon kasvanut aktiivisuus johtuu vain osittain ”Dark Star:ista”, siihen liittyy useita tekijöitä. Nämä tekijät ovat mutkikkaita. Osa niistä ovat galaktisessa mittakaavassa (12) ja liittyvät luonnollisiin, jaksottaisiin tapahtumiin, joista Maa on kärsinyt usein aikaisemminkin. Mikä tekee tästä kyseisestä kerrasta täysin uniikin planeetallemme, on se, että tällä kertaa siihen yhtyvät samanaikaisesti muutkin vakavat tekijät – kuten hiilipäästöt (13), ylikansoittuminen ja ohjaillut sodat (14)  – kaikki tämä yhdistettynä jaksottaiseen kasvavaan auringon aktiivisuuteen uhkaa meidän ja elinympäristömme hyvinvointia.

Suuren skaalan tapahtumat ovat väistämättömiä. On myös epäselvää milloin ”piikki” auringon aktiivisuudessa tapahtuisi ­– mutta meidän ymmärryksemme mukaan se on odotettavissa oleva ja tapahtuu suunnilleen seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Vaikka tätä asiaa huomattavasti paisuteltu, on mahdotonta olla huomaamatta, että vuosi 2012 (15) on keskellä todennäköisyyslaskelmia.

Mikä sen sijaan on mahdollista, on tapahtuman vaikutusten minimoiminen. ”Looking Glassista” saatua tietoa arvioimalla ollaan tultu johto päätökseen, että on 19% todennäköisyys pahimman mahdollisen skenaarion toteutumiselle ja 85% varmuus että luku 19% on oikea (16). Näyttä siltä, että voimme huokaista helpotuksesta... vaikkakin millä tahansa aikajanalla olemmekin, merkittävät ongelmat odottavat meitä tulevaisuudessa ihmisten aiheuttamien kriisien lisäksi (aurinkoaktiivisuuden kärjistäminä).

Ihmiskunnan vakuutukset: maanalaiset tukikohdat, projekti ”Preserve Destiny” ja Martian-siirtomaa

Lukijat saattavat olla kuulleet 17 triljoonasta dollarista, jotka on käytetty menneiden vuosikymmenten aikana useiden armeijajärjestöiden toimesta maanalaisiin tukikohtiin useissa eri maissa (18). Koska on olemassa mahdollisuus, että sukupuuttoon johtava tapaus (ELE, extinction level event) (19) saattaisi sattua, voidaan ajatella että edes muutaman ihmisen pelastumisen takaaminen (20) on verorahojemme järkevää käyttöä.

Jotkut lukijat yhdistävät tämän potentiaalisen skenaarion Dan Shermanin (21) suoraviivaiseen ja selkeään tyyliin kerrottuun tarinaan, jossa hän sanoo ”IC:n” (Intuitive Communicator) kouluttaneen häntä tuntemattomaan tulevaisuuden tilanteeseen, johon kuuluisi kaiken elektronisen viestinnän muuttuminen käyttökelvottomaksi (22).  Projektia jossa hän oli mukana kutsuttiin nimellä projekti ”Preserve Destiny”  (säilötty kohtalo)... nimi, joka antaa meille vahvan johtolangan mistä tässä oli kysymys (23).

Tutkijat, jotka ovat perehtyneet suhteellisen tuntemattoman TV-ohjelman nimeltä ”Alternative 3” (24) väitteisiin, ovat päätelleet sen olleen pääosin huijausta. On olemassa selkeät todisteet, että ohjelma oli ilmeisesti kuvitteellisten tapahtuminen dramaattinen kuvaus. Kuitenkin näyttää siltä, että kyseessä on saattanut olla enemmänkin vahingollinen harhatieto kuin oikea huijaus. Tietyt ohjelmassa kuvaillut tapahtumat (25) on huomattavan samanlaisia tässä tekstissä esitettyihin skenaarioihin.

Kuten Marssissa olevan, 1960-luvun alussa perustetun ja tähtiporttien (26) kautta ylläpidetyn tärkeän tukikohdan olemassa olo sekä edistyksellinen ja salainen avaruusohjelma koodinimeltään ”SPACE WARDEN” (27). Marsin tukikohdalla on ilmeisesti useita käyttötarkoituksia (28), mutta näiden joukossa olisi ehdottomasti ihmisrodun selviytymisen takaaminen, jos jotain sattuisi kotiplaneetallemme sen sisällä tai ulkopuolella.

Mitä on tehtävissä?

Kuten ylhäällä on kirjoitettu, käynnistyneet suureen skaalan tapahtumat ovat pysäyttämättömissä meidän tai muiden rotujen taholta, vaikka heillä olisi kuinka kehittynyttä teknologiaa tahansa. Mutta joitain seuraamuksia voidaan kuitenkin lievittää. Moni asia säilyy kontrollimme alaisina, vaikka jokainen kulunut päivä kuluttaa aikaamme: hiilipäästöt eivät ole avuksi (13), ohjaillut ja järjestetyt sodat lisäävät kaaosta, uudet taudit ja mahdolliset pandemiat (29) saattavat olla hallittavissa jos toimimme ajoissa ja järkevästi.

Tämä ei ole sen poikkeavampi varoitus, kuin mitä monissa muissakin viestimissä on kerrottu viimeisten vuosien aika, mutta me sijoitamme tämän kontekstiin, jossa panokset ovat kovemmat kuin yleisesti tunnistetaan. Meidän on mahdollista toimia yhdessä ja muuttaa tulevaisuutta, jossa ihmiset saattavat olla selkä seinää vastaan.

Henkilötasolla on paljon mahdollisuuksia. Michael St Clair (30) sanoo yksinkertaisesti: etsi turvallinen paikka ja tee se nyt. Monet muut ovat samaa mieltä. Saattaa olla järkevää välttää rannikolla asumista, merenpinnan tasolla tai alla olevia alueita, suurimpia kaupunkeja ja tulivuorten rinteitä. Puhtaasta juomavedestä tulee luultavasti tärkeä kysymys. Toiset analyytikot ovat sitä mieltä, että eteläinen pallonpuolisko (Australia?) saattaa olla turvallisempi kuin pohjoinen, jos järjestetyn sodan mahdollisuus uhkaa.

Muista, että ilmaston lämpeneminen alkaa todella tuntua lähitulevaisuudessa. Atlantin lämmin virtaus (31) saattaa mahdollisesti pysähtyä jättäen Euroopan syväjäähän. Mitä lämpimämmäksi Maa käy, sitä enemmän meri höyrystyy, joten on odotettavissa Katriina-tason hurrikaaneja (lännessä) ja  sykloneja (idässä – nämä kaksi ovat suurin piirtein sama asia), sekä häiriintyneitä ja äärimmäisiä sääolosuhteita kaikkialla.

On olemassa myös metafyysinen lähestymistapa. Lynne McTaggart (32) väittää uudessa kirjassaan ”Using Your Thoughts to Change your life” (Käytä ajatuksiasi muuttaaksesi elämäsi), kuten myös edellisessä kirjassaan ”The Field” (Kenttä), että alitajunta voi ja vaikuttaakin makrotason tapahtumiin. Me olemme pohjimmiltamme samaa mieltä. Morfologiset alueet (morphic fields) (33) – vielä selkeytymättömät muuttuvat aikeet tai ajatusrakenteet – ovat yhtä vaikuttavia kuin ne ovat näkymättömiäkin. Myös Morfologiseen värähtelyyn (morphic resonance) voidaan vaikuttaa ajatuksen voimalla (34).

On jopa mahdollista siirtää itsensä optimaaliselle (vähiten huonoimmalle) aikajanalle... vaikka kirjassa ei esitelläkään kuinka se tehdään. Henkiset metodit, kuten monet meditaation keinot, joogaharjoittelu, buddhismi, sufiismi ja shamanismi saattavat olla keinoja tähän. (Tämä on kaukana kattavasta listasta ja saattaa jättää pois  joitain suurimpia organisoituja uskontoja. Kypsän ja tietoisen henkilön suorittama, hyvin ymmärretty rukous on varmasti myös riittävän vahva tehdäkseen ihmeitä.)

Ajat muuttuvat ja globaali tietoisuus (oikeastaan suuri morfologinen alue) nousee lopulta korkeammaksi. Oikea kysymys on, kuinka nopeasti? Nopeuttaaksemme tätä voimme lisätä oman optimistisen ja vahvan aikeemme positiivisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Ja kuten kaikessa henkisessä harjoittelussa aikeen pitää olla todellinen, sitä ei voida teeskennellä.

Viitteet:

 1. Tämän informaation on raportoinut Dan Burisch. Katso haastattelusivumme sekä Dan Burischin verkkosivu.
  Kaikki vierailija eivät ole aikamatkailijoita. On hyvin useita rotuja jotka tällä hetkellä vierailevat planeetallamme, useat näistä ovat maapallon ulkopuolelta tulevia. Raportoidut luvut vaihtelevat, mutta esimerkiksi kunnioitettu todistaja Sgt. Clifford Stone kertoo, että hän tiesi 57. Muut todistajat ovat ilmoittaneet samaa suuruusluokkaa olevia lukuja.
  Vierailijoiden motiivit eroavat varmasti toisistaan yhtä paljon kuin ihmistenkin aikeet. Voimme turvallisesti olettaa, että toiset heistä ovat hyväntahtoisia ja epäitsekkäitä, toiset ilkeitä ja omalla asiallaan. Jotkut voivat olla täällä myös asioilla, joita voimme vain arvailla emmekä edes pysty ihmisjärjellä käsittämään.
 2. mukaan osa myöhemmistä vierailijoista oli tulevaisuuden ihmisiä, jotka tulivat toisilta planeetoilta, eivät enää tulevaisuuden Maasta.
 3. Tämä asia on monimutkainen. Burischin mukaan osa tulevaisuuden ihmisistä on hyväntahtoisia, kun taas osa yrittää estää, että historia ei muuttuisi. Katso 23. kohta alla.
 4. Dan Burisch on tehnyt muistinsa varassa teknisesti yksityiskohtaisia piirustuksia ”Looking Glass -laitteesta”, johon hän on tutustunut. Julkaisemme ne heti, kun saamme lisää selvyyttä. Henry Deacon on kertonut, ettei koskaan työskennellyt tai tullut vastakkain Burischin kuvaileman ”Looking Glassin” kanssa, joten hän ei voi vahvistaa tietoa.
 5. Bill Hamilton kuvaili ”Looking Glassia” jossain määrin verkkosivujensa tällä sivulla. (Huomaa: sivulla oleva kuva ei ole aito, se on otettu elokuvasta ”The Time Machine”.) Teksti löytyy myös täältä.
 6. Katso Andy Lloydin erittäin hyvä verkkosivu tästä,”Binary Research” instituutin verkkosivu tästä, sekä erinomainen ”Dark Starin” mahdollista kiertorataa kuvaileva kuvasarja tästä.
 7. Tutkimukset eroavat joissain yksityiskohdissa, mutta yksimielinen johtopäätös on, että kyseessä on luultavasti ruskea kääpiö. Deacon viittasi siihen vain massiivisena astronomisena objektina, joka vaikuttaa vakavasti painovoimaan ja muuhun. Burisch on tuonut ilmi henkilökohtaisessa yhteydenpidossamme, että hänelle sen on kerrottu olevan pieni musta-aukko.
 8. Mekanismi tähän on epäselvä, mutta joukkoon näyttää kuuluvan elektromagneettisia, painovoimallisia ja muita sivuvaikutuksia.
 9. Tämä tieto on julkista. On havaittu, että esimerkiksi Mars, Jupiter ja Pluto ovat lämpenemässä. On myös paljon muuta näyttöä.
 10. Väittämä mahdollisesta seuralaistähdestä esitettiin vuonna 1983 ”Infrared Astronomical Satellite” (IRAS) –tiimin taholta, joka raportoi Jupiterin kokoisesta objektista 550 astronomisen yksikön (550 kertaa Maan etäisyys auringosta) päässä. Raportti vedettiin pian pois julkisuudesta, mutta IRAS on pysynyt kannassaan, että kysymys ei ollut salailusta. Deacon kertoo, että pieni ryhmä NOAA:n sisällä on tiennyt ”toisesta auringosta” vuosikymmenen tai mahdollisesti paljon pidemmän ajan, mutta ei ole koskaan julkisesti viitannut siihen.
 11. Burisch on todistanut, että tuoreimpien ”Looking-Glass” -tietokoneanalyysien mukaan olemassa on 19% mahdollisuus pahimman vaihtoehdon toteutumiselle ja 85% varmuus 19% paikkaansa pitävyydelle.
 12. Burisch ja Deacon ovat molemmat raportoineet, että pelin päätekijät ovat laajamittaisia sekä galaktisia luonnoltaan ja ne ovat linkittyneet pitkäaikaisiin, uusiutuviin sykleihin, jotka vaikuttavat maapalloon. Lue esimerkiksi tämä artikkeli kosmisen säteilyaktiivisuuden ja ilmaston lämpenemisen korreloimisesta.
 13. Arvostetussa ”The Inconvient Truth” -dokumentissaan Al Core näyttää hiilipäästöjen lisääntymisen huomattavan haitallisen vaikutuksen.
 14. ”The Report from Iron Mountain” ja muutkin julkiselta palvelimelta löytyvät dokumentit viittaavat järjestetyn ja ohjaillun sodan tarpeeseen makrotason ekonomisen ja sosiaalisen tasapainon säilyttämiseksi.
 15. 21. joulukuuta 2012 kuuluisa mayojen kalenteri päättyy. On paljon spekuloitu ja kirjoitettu syystä, miksi mayat eivät nähneet tarpeelliseksi jatkaa kalenteriaan tämän pidemmälle. Deacon ja Burisch väittävät, että tämä tietty päivä ei ole tarkka ennustus, vaan kyseessä olevat tapahtumat saattavat sattua lähes koska tahansa aikakehyksessä 2007-2016.
 16. Katso kohta 11 yläpuolella. Koska on toimittu siihen suuntaan, että tiettyjä laitteita, jotka saattaisivat laukaista maassa massiivisia muutoksia säteilypiikin sattuessa, on purettu. Burisch on varma tästä laskelmasta. Deacon toteaa, että tilanne on jatkuvassa muutoksessa, eikä ole niin varma luvuista.
 17. Katso tältä sivulta lisää yksityiskohtia ja paljon muuta.
 18. On olemassa jatkuvia raportteja maanalaisten tukikohtien olemassa olosta USA:ssa, Englannissa, Puerto Ricossa, Ranskassa, Saksassa, Norjassa, Kanadassa, Australiassa, Etelä-Amerikassa ja Antarktiksella.
  Klikkaa tästä, tästä ja tästä nähdäksesi kolme kiinnostavaa kuvaa valtavia tunneleita poraavista koneista.
  On olemassa myös merenalaisia tukikohtia. Tämän tiedon ovat vahvistaneet Deacon ja sitä on tutkinut tohtori Richard Sauders ja muut.
 19. Burisch kertoo, että ”Looking Glass” –tietojen mukaan pahimman mahdollisen sattuessa jopa 94% Maan väestöstä saattaisi menehtyä muutaman katastrofia seuraavan vuoden aikana.
 20. Jokainen korkeatasoinen armeijan skenaariosuunnitelma perustuu siihen, että kaikkia ihmisiä ei voitaisi pelastaa, jos maapallon väestöä kohtaisi vakava uhka.
 21. Shermanin tarina on kerrottu tässä erinomaisessa verkkokirjassa, ”Above Black”.
 22. Tiedemiehet ovat hyväksyneet faktan, että yksi riittävän vahvan solaarisen piikin vaikutuksista saattaisi olla kaiken Maan elektronisen kommunikaation tekeminen käyttökelvottomaksi joksikin aikaa.
 23. Nimi ”Project Preserve Destiny” on hyytävä, sillä se viittaa siihen, että projektin perusteena saattavat olla katastrofaaliset tulevaisuuden tapahtumat, jotka on saatu selville todella korkeateknologisten aikaporttilaitteiden kautta... ja että on taattava, että nähty toteutuu. Burisch kertoo, että tietty tulevaisuuden ihmisten joukko, hän kutsuu sitä nimellä ”The Rogues”, tulee noin 45.00 vuoden päästä ja yrittää taata, että heidän historiansa toteutuu meidänkin aikajanallamme eivätkä he ole estettävissä.
 24. ”Alternative 3” esitettiin Englannin ”Anglia-kanavalla” 20 kesäkuuta 1977 – vaikka alunperin sen oli tarkoitus saada ensi-iltansa 1. huhtikuuta. Seuraavana päivänä kanava antoi lausunnon, että ohjelma oli tarkoitus vitsiksi.
  Klikkaa tästä nähdäksesi videon itse ohjelmasta (54 minuuttia).
  Klikkaa tästä nähdäksesi lehtileikkeitä joissa Leslie Watkins, joka on kirjoittanut sarjan kanssa saman nimisen kirjan, kertoo, että vaikka hän tarkoitti sen fiktioksi TV-ohjelman pohjalle, näytti hän osuneen vahingossa johonkin hyvin todelliseen esittelemällään tilanteella.
 25. TV-ohjelma (sekä kirja) perustui sille, kuinka käsitellä kaksoisongelmaa ylikansoittuminen ja ilmaston lämpeneminen. Ratkaisuksi esitettiin kolmea erilaista vaihtoehtoa.
  Vaihtoehto 1: Maan ihmispopulaatiota vähennetään rajusti.
  Vaihtoehto 2: Luodaan maanalaisten tukikohtien verkosto turvaamaan pientä, elitististä ryhmää.
  Vaihtoehto 3: Perustetaan ihmisyyden ”Noan arkki” -siirtokunta parhaimmalle mahdolliselle planeetalle – Marssiin.
 26. Deaconin mukaan tähtiportteja käytetään rutiininomaisesti kuljetusvälineenä kaukaisiin kohteisiin matkan kestäessä vain hetken.
 27. Deacon kertoo, että ”SOLAR WARDEN” ohjastaa pientä laivuetta erittäin salaisia avaruusaluksia.
 28. Deaconin mukaan Marssin tukikohta on monitoiminen ja siellä on suuri, noin 67.000 tuhannen populaatio (joka ei koostu pelkästään nykypäivän ihmisistä). Tukikohta sijaitsee maan alla muinaisessa kuivuneessa järvessä ja on, ilmeisesti, ollut olemassa useita tuhansia vuosia, mutta perustettiin uudelleen 1960-luvun alussa kansainvälisen tiimin toimesta. Se toimii tähtiporttikäytävänä vieläkin kaukaisempiin kohteisiin.
 29. HIV, SARS, Avian (”lintu”) -influenssa ja muut nykypäivän pelot – joko järjestettyjä tai ei – tulevat mieleen.
 30. Katso haastattelusivuiltamme lisää Michael St Clairesta, tunnetusta visionistista ja astrologista, joka ennustaa valtavia ongelmia muutaman vuoden päästä ja suosittelee harkitsemaan turvallisen asuinpaikan etsintää. (St Clair on jo muuttanut syrjäisessä sijainnissa olevaan pieneen yhteisöön.)
 31. Klikkaa tästä lukeaksesi yhteenvedon Atlantin lämpimän virtauksen, valtamerien virtaussysteemin olennaisen osan, tärkeydestä. Jos Atlantin virtaus lakkaisi (kuten saattaisi tapahtua, jos massiivinen määrä kylmää vettä tulvisi Atlantin pohjoisiin osiin esimerkiksi Arktisen jäiden tai Grönlannin jäätiköiden sulamisen  seurauksena), Golfvirta ei enää ulottuisi Euroopan rannikoille ja Euroopan ilmasto kylmenisi paljon... yleisestä ilmaston lämpenemisestä huolimatta.
 32. Lynne McTaggertin kirja, ”The Intention Experiment: Using Your Thoughts to Change Your Life”, on saatavana täällä. Hän on myös rajoja rikkovan ”The Field” –kirjan kirjoittaja.
 33. Brittiläinen biologi tohtori Rupert Sheldrake esitteli morfologisten alueiden ja morfologisen värähtelyn käsitteet käänteentekevässä ”A New Science of Life: The Hypothesis of Formative Causation” -nimisessä kirjassaan vuonna 1981. Yksinkertaisesti kerrottuna Sheldrake väittää, että lajit luovat morfologisia alueita, jotka perustuvat kasaantuvaan kokemukseen ja vaikuttavat saman lajin myöhempien yksilöiden käytökseen, asenteisiin ja kykyihin, sekä vaikuttavat osaltaan muiden toimintaan samoissa tilanteissa kuluvassa ajassa tai myöhemmin.
 34. Olennaista tässä on, että ihmiset pystyvät tietoisesti luomaan morfologisia alueita, jotka vaikuttavat muihin kunhan riittävästi aikeita on kerääntynyt yhteen. Se on yksi tapa jolla pieni, vahva ja positiivisesti keskittynyt ryhmä voi lopulta muuttaa maailmaa.
Auta projekti Camelotia - tee lahjoitus:

Bill Ryan and Kerry Cassidy

support@projectcamelot.org